رویداد نجومی قابل رؤیت سال 96 در ایران

رویداد نجومی قابل رؤیت سال 96 در ایران

1- ماه گرفتگی جزئی در تاریخ دوشنبه 16 مرداد

آغاز گرفتگی : ساعت 21 و 53 دقیقه

حداکثر : ساعت 22 و 50 دقیقه

پایان گرفتگی : ساعت 23 و 48 دقیقه

حداکثر پوشیدگی قرص ماه : 18 درصد

2- ماه گرفتگی کلی در تاریخ چهارشنبه 11 بهمن

آغاز گرفتگی : ساعت 15 و 18 دقیقه

آغاز گرفتگی کلی : ساعت 16 و 22 دقیقه

پایان گرفتگی کلی : ساعت 17 و 38 دقیقه

پایان گرفتگی : ساعت 18 و 41 دقیقه

(شروع گرفتگی در ایران قابل رویت نیست. در مناطق شرقی و مرکزی ایران ، ماه گرفتگی به صورت کلی قابل رویت است ولی در مناطق غربی ماه گرفتگی فقط به صورت جزئی دیده می شود.)

اطلاعات تکمیلی رویدادهای نجومی سال 96

خورشیدگرفتگی ها:

1- خورشید گرفتگی کلی : دوشنبه 30 مرداد ، غیرقابل رویت در ایران. این گرفتگی در بخشی از اقیانوس آرام ، ایالات متحده آمریکا و بخشی از اقیانوس اطلس شمالی به صورت کلی و در منتهی الیه شرق روسیه ، قسمتی از اقیانوس آرام ، آمریکای شمالی و بخش های شمالی آمریکای جنوبی و قسمتی از اقیانوس اطلس ، بریتانیا و قسمتی از شمال غرب اروپا و قسمتی از غرب آفریقا به صورت جزیی قابل رویت است.

2- خورشید گرفتگی جزیی : پنجشنبه 26 بهمن ، غیر قابل رویت در ایران . این گرفتگی در بخش هایی از جنوب آمریکای جنوبی و جنوبگان به صورت جزیی قابل مشاهده است.

ماه گرفتگی ها:

1- ماه گرفتگی جزیی : دوشنبه 16 مرداد ، قابل رویت در ایران. این گرفتگی در اروپا ، آفریقا (بجز بخشی از غرب آن ) ، آسیا و استرالیا قابل رویت است.

2- ماه گرفتگی کلی : چهارشنبه 11 بهمن ، قابل رویت در ایران. این گرفتگی در آسیا ، استرالیا ، شرق اروپا ، آمریکای شمالی و بخش کوچکی از شرق آفریقا قابل رویت است.

سایت تقویم 96

منبع : تقویم 96

رویداد نجومی قابل رؤیت سال 96 در ایرانجهت انتشار این مطلب در وایبر ، لاین ، واتس آپ , تلگرام و شبکه های مشابه کافیست متن زیر را کپی کنید :

مطالب مشابه