رابطه شغلی متولدین سال خروس با سالهای دیگر

رابطه شغلی متولدین سال خروس با سالهای دیگر

روابط شغلی متولدین سال خروس با سالهای دیگر چگونه است؟

******

****

**

*

ورشکستگی. این دو شرکای تجاری خوبی نیستند. موش
کار زیاد است و استفاده کم. گاو متوجه وجود پرارزش خروس نمی شود، چرا که او را موجودی تنبل می داند. گاو
هرگز و هرگز امکان پذیر نیست! خروس کجا، ببر کجا! خروس خیلی زود ببر را خسته خواهد کرد. ببر
بهتر است خروس مواظب باشد؛ زیرا گربه از همکاری با او غرضی دارد که وی از آن آگاه نیست. گربه
اگر اژدها کارها را در دست بگیرد، خروس می تواند نمایش چشمگیری به راه بندازد. اژدها
حرف، حرف، حرف… شراکت این دو، در دریایی از کلمات غرق خواهد شد! مار
خوب است؛ اما خروس نباید زیاد بر حسن نیت اسب متکی باشد؛ چرا که اسب نمی تواند وقت کشی و تنبلی او را تحمل کند. اسب
خوب نیست. خروس بز را موجودی عصبانی و بی فایده می داند. او هرگ نمی تواند بزها را درک کند. بز
بیچاره خروس! او نابود خواهد شد! میمون
شراکت این دو با هم به ورشکستگی می انجامد! خروس
خدا آن روز را نیاورد! این دو کوچک ترین وجه مشترکی با هم ندارند و این فاجعه آمیز است. سگ
خوک در امور تجاری به خروس اعتماد درد؛ بنابراین از همکاری با او صرف نظر خواهد کرد. خوک

منبع : تقویم 96

رابطه شغلی متولدین سال خروس با سالهای دیگرجهت انتشار این مطلب در وایبر ، لاین ، واتس آپ , تلگرام و شبکه های مشابه کافیست متن زیر را کپی کنید :

مطالب مشابه